week9

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์

9
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
สำรวจธรรมชาติ
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน
ขั้นกิจกรรม:
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจธรรมชาติรอบๆโรงเรียน
- ครูให้นักเรียนเลือกวัสดุธรรมชาติที่ชอบมา 1 อย่าง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด สิ่งที่นักเรียนเลือกมาเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับนักเรียนอย่างไร
- ครุและนักเรียนร่วมพูดคุยสนทนากันเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนเลือกมา
- ครูขอสัญญาณให้นักเรียนได้ใคร่ควรญตัวเองอยู่กับเสียงธรรมชาติ 3 -4 นาที
ขั้นจบ:
 ครูชื่นชมทุกความตั้งใจ  ขอบคุณซึ่งกันและกัน
บริเวณรอบๆโรงเรียน
อังคาร
ใครครวญ เชื่อมโยง และเห็นคุณค่าของหน้าที่และหน้าที่ซึ่งมีความสำคัญต่อโลก
จิ๊กซอ
ขั้นเตรียม:  
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
-  Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม
- ครูให้นักเรียนดูภาพ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร และคิดว่าภาพนี้สัมพันธ์กับตัวเราอย่างไร
- ครูแจกซอให้นักเรียนคนละ 1 ชุด  
 - ครูถามนักเรียนแต่ละคนว่า  ภาพที่ต่อเป็นภาพอะไร และคิดว่าตนเองเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กับเพื่อนคนใดในห้องบ้าง เพราะอะไร จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยเล่าเรื่องราวจากภาพของตัวเองและแต่งนิทานจากภาพจิ๊กซอ
ขั้นจบ:
ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
จิ๊กซอ
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
กิจกรรมวัสดุเล่าเรื่อง
ขั้นเตรียม:
-   นักเรียนและคุณครูนั่งรวมกันเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทายสวัสดีกัน 
-  คุณครูขอให้นักเรียนนั่งทำสมาธิ  2 นาที อยู่กับลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม:
ครูนำกิ่งไม้แห้ง เศษลูกอม มาให้พี่ๆป.4 ดู  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร  รู้สึกอย่างไร นำสิ่งเหล่านี้ไปทำอะไรได้บ้าง?
ครูให้โจทย์พี่ๆป.4 ช่วยต่อเติมเศษวัสดุต่อไปนี้ให้มีความหมายและเป็นเรื่องราวเชื่อมโยงกับตัวเองพร้อมทั้งตั้งชื่อชิ้นงานและนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง
ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้พี่ๆคนละ 1 แผ่น ในระหว่างที่ส่งกระดาษพี่ๆไหว้รับของเพื่อนด้วยความน้อมน้อม
พี่ๆป.4 แต่ละคนต่อเติมภาพและตั้งชื่อชิ้นงานของตนเองพร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
ขั้นจบ:
 ครูขอบคุณทุกความตั้งใจของทุกคน/Empower  ชื่นชมและให้กำลังใจ
กระดาษครึ่ง A4
เศษวัสดุ กิ่งไม้ เศษลูกอม ก้อนหิน หลอด

พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม: ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.4  ทุกคนโดยให้พี่ป.4  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.4 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.4 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.4 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.4 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.4 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
-เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งของ
-มีสติจดจ่อในสิ่งที่ทำ
-กลับมารู้ตัว
ฉันสัมพันธ์กับใคร
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- Brain gym 2 นาที ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.4 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ         
ขั้นกิจกรรม :
-ครูให้นักเรียน Web เชื่อมโยงของครู(เตรียมมา)ที่สัมพันธ์กับตนเอง
-ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่สังเกตเห็น
-ครูแจกกระดาษขนาดครึ่งกระดาษ A4 ให้นักเรียนแต่ละคน
-นักเรียนออกแบบ Web เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งอื่น
-นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
ครูกล่าว Empower และขอบคุณซึ่งกันและกัน
Web เชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ


วันจันทร์
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ

วันอังคาร
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรมขั้นจบ

วันพุธ  ถ่ายทำ Lesson Study

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์ เปิดบ้านถ่ายทอดนำเสนอสรุปองค์ความรู้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น