week10

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


10

จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของเราคือต้นไม้ต้นเดียวกัน
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน
-Brain gym 2 นาที ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.4 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ         
ขั้นกิจกรรม:
- ครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงากับเด็กๆในหมู่บ้าน เด็กๆต่างพากันวิ่งเล่นปีนป่ายและอยู่มาวันหนึ่งมีคนขอซื้อต้นไม้ต้นนี้และจะโคนต้นไม้เด็กๆต่างพากันร้องไห้เสียใจ ครูนำต้นไม้มาวางไว้ตรงกลาง ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด”นักเรียนเห็นอะไร  รู้สึกอย่างไร” ถ้าเปรียบตัวเองเป็นต้นไม้จะเป็นส่วนไหนของต้นไม้เพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนล่ะ 1 แผ่น ให้นักเรียนเขียนเล่าความรุ้สึกและถ่ายทอดนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
 ขั้นจบ:
ครูชื่นชมทุกความตั้งใจ  ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ต้นไม้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น