Week7

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
7
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
หิน
ขั้นเตรียม :
ครูและนักเรียนกล่าวทักทาย
Brain gym 2 นาที ท่าขนมจับ ตัวเอล แตะตามร่างกาย
ขั้นกิจกรรม :
- ครูจะมีตะกร้าหินมาให้นักเรียนดู  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
 - นักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไร
-  ก้อนหินเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร
- เห็นก้อนหินแล้วนึกถึงอะไรเพราะเหตุใด
- นักเรียนหยิบคนละ 1 อย่าง
-ก้อนหินที่หยิบมามีความสัมพันธ์อย่างไร/มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
-พี่ๆแต่ละคนเขียนถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับก้อนหิน
ขั้นจบ:
ครูและนักเรียนขอบคุณกันและกัน, ขอบคุณทุกจิตนาการ

- หิน
- กระดาษ
- ปากกา
อังคาร
ใครครวญ ทบทวน เชื่อมโยง เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ต่อบล๊อกไม้
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำกล่องบล็อกไม่มาให้นักเรียนดู ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
 - นักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไร
-  เกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร
- เห็นบล๊อกไม้แล้วนึกถึงอะไรเพราะเหตุใด
- ครูให้โจทย์พี่ๆช่วยกันถอดและต่อบล็อกไม้ให้ได้สูงที่สุด
- นักเรียนแต่ละคนช่วยกันต่อบล็อกไม้
- หลังจากจบกิจกรรมครูตุ้งคำถามกระตุ้นการคิดจากกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมต่อบล๊อกไม้และจะนำไปปรับใช้กับตัวเองอย่างไร
ขั้นจบ:
 - ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
- ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจจากพี่ๆทุกคน
บล๊อกไม้
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
บทเพลงบันดาลใจ
 ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.4 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ
ขั้นกิจกรรม :
ครูเปิดเพลงโอ้ปักใต้บ้านเรา ให้นักเรียนฟัง หลังจากที่ฟังจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร  และนำมาปรับใช้กับตัวเองอย่างไร
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 นักเรียนเลือกคำจากเพลงมาคนล่ะ 2 คำ ครูให้โจทย์นักเรียนเขียนเล่าความรู้สึกต่อคำที่นักเรียนเลือกพร้อมทั้งวาดภาพประกอบ
- ครูให้นักเรียนนำเสนอคำ ความรู้สึก ของตัวเอง
ขั้นจบ:
ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
- เพลงปักใต้บ้านเรา
- กระดาษ

พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม: ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.4  ทุกคนโดยให้พี่ป.4  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.4 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.4 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.4 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.4 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.4 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เชื่อมโยงสิ่งรอบตัวกับตนเอง
- จิตใหญ่
ขอบคุณ ให้กำลังใจ
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
 - ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.4 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ         
ขั้นกิจกรรม :
-   ครูเล่าเรื่องครอบครัวหนึ่งซึ่งแม่ของเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่เกิดและมีพ่อเขาคนเดียวที่คอยเลี้ยงดุเขามาตลอดเขาคิดถึงแม่มากจึงเขียนจดหมายหาแม่ทุกวัน
-   หลังจากที่ฟังจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร
- ครูให้นักเรียนเขียนจดหมายให้กำลังใจเด็กชายคนนั้นและให้กำลังใจพ่อของเขา
ขั้นจบ:
ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
กระดาษ


วันจันทร์ หยุดชดเชยวันพ่อ

วันอังคาร
ขั้นเตรียม: ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ
วันพุธ
ขั้นเตรียม:ขั้นกิจกรรม


  
ขั้นจบ : ครูกล่าวชื่นชมและขอบคุณทุกความตั้งใจของพี่ๆทุกคน


วันพฤหัสบดี หยุดวันรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์
ขั้นเตรียม:
ขั้นกิจกรรม:
ขั้นจบ:


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น