week1


สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
1
26-30 ..58
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ดมกลิ่นธรรมชาติ
ขั้นเตรียม: - ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน
- Brain Gym  2 ท่า (ท่าขนมจีบ ตัวแอล)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกลิ่นของดินมาเล่าให้นักเรียนฟัง
- ครูมีแก้ว1 ใบ ที่มีกลิ่นของธรรมชาติอยู่ข้างใน(ใบมะกรูด มะนาว ดอกไม้  ใบเตย)มาให้นักเรียนสัมผัสกลิ่นจนครบทุกคน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้กลิ่นอะไรบ้างและเคยเจอกลิ่นนี้ที่ไหนเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไร”
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกลิ่นที่ได้สัมผัส
ขั้นจบ:
ครูชื่นชมทุกความตั้งใจ  ขอบคุณซึ่งกันและกัน
-ใบมะกรูด
 - มะนาว
- ดอกไม้ 
- ใบเตย
อังคาร
เห็นความสัมพันธ์ เชื่อมโยง กระตุ้นให้เกิดความจำ
กระซิบคำศัพท์รับอรุณ
ขั้นเตรียม:  กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเตรียมบัตรประโยค  2  ใบ  ครูกระซิบส่งสาร ใบแรกทางฝั่งด้านขวา และให้นักเรียนส่งสารโดยการกระซิบกันต่อไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย แล้วให้คนสุดท้ายพูดประโยคที่ได้ยินออกมาดังๆ ให้เพื่อนทุกคนได้ฟัง
- แจกบัตรคำศัพท์ให้นักเรียนคนละคำที่ไม่เหมือนกัน เช่น Fish Dog Mango Fan Table Sun Moon River Mountain etc.
- ให้นักเรียนคำศัพท์ที่ตนเองได้รับมาวาดภาพเพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตของตนเอง และให้นักเรียนนำภาพที่ตนเองวาดมานำเสนอต่อครูและเพื่อนๆ
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ เช่น ครูถามนักเรียนว่ารู้สึกอย่างไรในขณะที่ส่งสาร คิดอย่างไรในขณะที่ส่งสาร และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการรับและส่งสารคืออะไร และจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
ขั้นจบ:
- ครูชื่นชมและให้กำลังใจนักเรียน
- บัตรประโยค 2 ใบ
- บัตรคำศัพท์ตามจำนวนนักเรียน
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
ลายเส้น
ขั้นเตรียม : Brain gym 2 ท่า (ก้อนกิน  กอหญ้า)
ขั้นกิจกรรม:
- ครูมีมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับลายต่างๆให้นักเรียนฟังและนำลายเส้นต่างๆมาให้นักเรียนดู ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร/ได้เรียนรู้อะไร  รู้สึกยังไง
- นักเรียนแต่ละคนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับลายเส้นต่างๆ
-ครูแจกกระดาษให้นักเรียนออกแบบลวดลายของตัวเอง
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงาน
ขั้นจบ
ขอบคุณกันและกัน, ขอบคุณทุกเรื่องราว , Empower
กระดาษ
สีไม้
ไม้บรรทัด
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม: ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.4  ทุกคนโดยให้พี่ป.4  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.4 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.4 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.4 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.4 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.4 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
ชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
-กลับมารู้ตัว
-ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ
 ขอโทษ&ขอบคุณ
ขั้นเตรียม : หลับตาสมาธิ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
- ครุเล่าเรื่องการขอโทษของครูกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น 1 เรื่อง
-ครูแจกกระดาษรูปหัวใจ 2 สี สีชมพู(ขอบคุณ) สีเขียวอ่อน(ขอโทษ)ในระหว่างที่รับ-ส่งกระดาษพี่ๆรับไหว้เพื่อนด้วยความ
น้อบน้อม
-นักเรียนเขียนขอโทษและขอบคุณในเรื่องราวต่างๆของตัวเอง
-นักเรียนแต่ละคนนำไปติดที่กระดาษบอร์ดกลางวง
ขั้นจบ :
Empower ขอบคุณทุกคำขอโทษและขอบคุณซึ่งกันและกัน
- ดินสอ
-กระดาษรูปหัวใจ


วันจันทร์
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ

วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี พูดคุยสนทนาทบทวนวีถีในห้องเรียน 


วันศุกร์

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ  ครู Empower ขอบคุณทุกคำขอโทษและขอบคุณซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น