week5


สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
5
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ภาพสื่อความหมาย
ขั้นเตรียม :
-  ครูและนักเรียนกล่าวทักทาย
- Brain gym 2 นาที
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.4 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำขวดน้ำ กิ่งไม้ รวงข้าว โทรศัพท์ มาให้นักเรียนดู
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดเห็นอะไร / ทำอะไรได้บ้าง/ รู้สึกอย่างไร
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งของที่ครูนำมา
- ครูแจกกระดาษให้พี่ๆวาดภาพเชื่อมโยงเกี่ยวกับสิ่งของที่ครูนำมาเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร
- หลังจากที่พี่ๆวาดภาพเสร็จครูให้พี่ๆแต่ละคนถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเอง
 ขั้นจบ:
ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
- กิ่งไม้
- รวงข้าว
- ขวดน้ำ
- โทรศัพท์
- กระดาษ
อังคาร
ความเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งรอบตัว และฝึกจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
แปลงร่างเลโก้
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
กลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ
กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม:  
- ครูนำเลโก้มาให้นักเรียนครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นเลโก้นี้แล้วนึกถึงอะไร เกี่ยวข้องเราอย่างไรอย่างไร
- ครูส่งตะกร้าเลโก้ให้นักเรียนนักเรียนแต่ละคนที่ได้รับเลโก้แล้วรับไหว้เพื่อนด้วยความน้อบนอม  
- พี่ๆแต่ละคนแปลงร่างเลโก้ตามจินตนาการของตัวเอง
- ครูให้พี่ๆแต่ละคนนำเสนอและถ่ายทอดเรื่องราว
ขั้นจบ:
ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
เลโก้
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
paper มาเช่
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- Brain gym 2 นาที (ท่าตะปู  ท่างูเห่า,สุนัขจิ้งจอก)
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำภาพตัวอย่าง paper มาเช่ให้นักเรียนดู ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดเห็นอะไร / ทำอะไรได้บ้าง/ รู้สึกอย่างไร
- ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 นักเรียนออกแบบภาพ paper มาเช่ของตัวเอง
 - พี่ๆแต่ละคนนำเสนอผลงานเปเปอร์มาเช่ของตัวเอง
ขั้นจบ :
ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
กระดาษ

พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม: ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.4  ทุกคนโดยให้พี่ป.4  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.4 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.4 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.4 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.4 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.4 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
-จินตนาการและเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ
-ใคร่ครวญตนเอง
-มีสติและรับฟังผู้อื่น
ของเล่นชิ้นแรก
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูขอสัญญาณจากพี่ๆทุกคนโดยการนั่งตัวตรง 
- กำกับสติ แตะส่วนต่างๆของร่างกาย
ขั้นกิจกรรม :
-ครูนำสิ่งของ ของเล่นหรืออื่นๆของคุณครูพร้องเล่าความประทับใจและความทรงจำดีๆให้นักเรียนร่วมรับฟัง
-นักเรียนแต่ละคนใคร่ครวญตนเองและนึกถึงของเล่นชิ้นแรกของตนเองพร้องแลกเปลี่ยนเล่าประสบการณ์และความทรงจำดีๆให้เพื่อนและครูร่วมรับฟัง
ขั้นจบ :
ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
ของเล่นชิ้นแรก


วันจันทร์
ขั้นเตรียม:
ขั้นกิจกรรม:

ขั้นจบ:
วันอังคาร
ขั้นเตรียม:


ขั้นกิจกรรม:


ขั้นจบ:

วันพุธ พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิถีในห้องเรียน

วันพฤหัสบดี
ขั้นเตรียม:ขั้นกิจกรรม:

ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจของพี่ๆทุกคน 


วันศุกร์: กิจกรรมการแสดงละครเกี่ยวกับวันพ่อ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น