Week3

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
3
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม : พับดอกกุหลาบ
ขั้นเตรียม : Brain gym 2 นาที
ขั้นกิจกรรม : ครูนำตะกร้าใบเตยมาให้นักเรียนดู
-สังเกตเห็นอะไร/ ทำอะไรได้บ้าง
- นักเรียนหยิบใบเตยคนละ 1 ใบ พับเป็นดอกกุหลาบ
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน/Empower
ใบเตย
อังคาร
กิจกรรมแปลงร่างสร้างสัมพันธ์
เป้าหมาย : ความเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งรอบตัว และฝึกจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม:
 กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า ( ไขว้สลับ แตะสลับ นวด ) และกลับมารู้ลมหายใจ ครูสร้างข้อตกลงและอธิบายกติกาการทำกิจกรรมร่วมกัน (ครูจะให้นักเรียนคนแรกเข้าไปอยู่ในวงกลม และจินตนาการแปลงร่างเป็นรูปที่ตนเองอยากจะเป็น จากนั้นให้นักเรียนคนต่อมาเข้าไปในวงกลมและแปลงร่างโดยให้มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันได้กับคนแรก ซึ่งครูอาจให้นักเรียนที่ออกไปแปลงร่างเล่าถึงความสัมพันธ์ของสิ่งที่เลือกกับสิ่งที่ตนเองกำลังจะแปลงร่าง จากนั้นครูจะทำการสุ่มเลือกรายชื่อนักเรียนคนที่สาม เพื่อเลือกว่าตนเองจะแปลงร่างให้มีความสัมพันธ์กับใครระหว่างคนที่หนึ่งหรือคนที่สอง และหากใครที่ไม่ถูกเลือกก็จะกลับเข้าไปนั่ง)
ขั้นกิจกรรม:  
- ครูขออาสานักเรียนเข้าไปในวงกลมและแปลงร่างตามจิตนาการ จากนั้นจะทำการสุ่มนักเรียนเพื่อเข้าไปทำกิจกรรมจนครบหมดทุกคนตามเงื่อนไขที่วางไว้ในเบื้องต้น
ขั้นสรุป:
ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
- ครูชื่นชมทุกๆจินตนาการ

พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
ชื่อกิจกรรม เป่าสี
ขั้นเตรียม : Brain gym 2 นาที
ขั้นกิจกรรม : ครูนำสีน้ำ พู่กัน และกระดาษ A3ไว้ตรงกลางวงกลม
- ครูใช้คำถามกระตุ้น  เห็นอะไร? , รู้สึกอย่างไร?
-นักเรียนแต่ละคนเลือกสีจุ่มลงบนกระดาษจากนั้นใช้หลอดเป่า ทำจนครบทุกคน
-ครูหยิบผลงานโชว์ให้นักเรียนดู คำถามกระตุ้น เห็นภาพนี้คล้ายอะไร
- นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อภาพร่วมกัน
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน , ขอบคุณน้ำ, ต้นไม้
กระดาษ A3
สีน้ำ
พู่กัน
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม: ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
บทเพลง
ศุกร์
-มีสติจดจ่ออยู่กับตัวเอง
-คิดเชื่อมโยงตนเองกับผู้อื่น
-ใคร่ครวญตนเอง
ชื่อกิจกรรม : นิ้วมือแห่งความทรงจำ
ขั้นเตรียม : Brain gym
ขั้นกิจกรรม :
-ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียนแต่ละคน
-นักเรียนวาดรูปมือฝ่ามือของตัวเองลงในกระดาษ
-นักเรียนเขียนความประทับใจหรือความทรงจำดีๆของบุคคลต่างๆที่นึกถึง(1 นิ้วต่อ 1 คน)
-นักเรียนนำเสนอบุคคลและความประทับใจ
ขั้นจบ : ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจ
-กระดาษครึ่ง A4
- มือของเรา


วันจันทร์
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบวันอังคาร
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบวันพุธ
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรมขั้นจบ : ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของพี่ๆทุกคน


วันพฤหัสบดี
ขั้นเตรียม: ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.4 ขอให้พี่ๆป4 กำหนดลมหายใจเข้าออกสัก 2-3 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ
วันศุกร์ กิจกรรมเดินสำรวจแปลงผัก
               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น