week6

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
6
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
รอยเท้า
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนกล่าวทักทาย
- Brain gym 2 นาที  กำกับสติ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรอยเท้าแห่งการเรียนรู้ให้นักเรียนฟัง หลังจากที่ฟังจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไร เชื่อมโยงกับตัวเราอย่างไร  ถ้าเป็นเราเราจะใช้รอยเท้าของเราทำอะไรเพื่อใครเพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนช่วยเขียนถ่ายทอดเรื่องราวรอยเท้าแห่งการเรียนรู้ของตัวเอง
ขั้นจบ:
ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
กระดาษ
อังคาร
ใครครวญ ทบทวน เชื่อมโยง และเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ยางกับตัวเรา
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนกล่าวทักทาย
- Brain gym 2 นาที  กำกับสติ
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.4 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำยางมาให้นักเรียนดู และตั้งคำถามว่า นักเรียนเห็นอะไร นึกถึงอะไร รู้สึกอย่างไร และสิ่งที่เห็นมีความสำพันธ์กับชีวิตของตัวเราอย่างไร
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับยางให้นักเรียนฟัง ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ยางมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
 - ครูแจกกระดาษให้นักเรียน และให้นักเรียนใคร่ครวญทบทวนถึงเรื่องราวที่สัมพันธ์กับยาง
- ครูให้นำเสนอเรื่องราวของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ขั้นจบ:
ครูขอบคุณทุกเรื่องราวจากนักเรียนทุกคน
- ยางรัดของ
- กระดาษ
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่า
คำสื่อความหมาย
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.4 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ
ขั้นกิจกรรม:
 - ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคำที่มีความหมายดีๆให้นักเรียนฟัง ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร  และนำมาปรับใช้กับตัวเองอย่างไร
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนความรู้สึกและถ่ายทอดเรื่องราว
- ครูให้นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวจากคำ
ขั้นจบ:
ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
- กระดาษ
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม: ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.4  ทุกคนโดยให้พี่ป.4  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.4 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.4 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.4 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.4 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.4 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
- จินตนาการและเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ
- ใคร่ครวญตนเอง
- มีสติและรับฟังผู้อื่น
ถอดคำจากบทความ
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.4 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ

ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียนเขียนบทความของตัวเองและครูอ่านบทความและถอดคำของบทความของแต่ละคน
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนคำของตนเองลงในกระดาษ
- นักเรียนเขียนถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับคำที่ครูถอดจากบทความให้
-นักเรียนแต่ละคน นำเสนอถ่ายทอดคำจากบทความของตัวเองให้
ขั้นจบ :
ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
- บทความ
- กระดาษ

วันจันทร์

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบวันอังคาร

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ

วันพุธ

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ


วันพฤหัสบดี
ขั้นเตรียม ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.4 ขอให้พี่ๆป4 กำหนดลมหายใจเข้าออกสัก 2-3 ลมหายใจ


ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ
วันศุกร์
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรมขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น