week8

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
8
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
เรื่องเล่าพี่สาวกับน้องชาย
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนกล่าวทักทาย
- Brain gym 2 นาที ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.4 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ         
ขั้นกิจกรรม :
ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพี่สาวคนหนึ่งที่เสียสละตนเองเพื่อช่วยน้องและเมื่อน้องชายรู้ความจริงว่าพี่สาวที่คอยช่วยเหลือเขาต่างๆเขาจึงยอมเสียสละตัวเองช่วยเหลือพี่ทุกอย่างหลังจากที่ฟังเรื่องราวจบแล้วครูตั้งคำถาม เห็นอะไร? /รู้สึกอย่างไร
- ครูให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องราวคนที่นักเรียนรักมากที่สุดเพราะเหตุใด และถ้านักเรียนเป็นน้องชายจะทำอย่างไร  และถ้าเป็นพี่สาวจะทำอย่างไร
- นักเรียนแต่ละคนเขียนเล่าถ่ายทอดเรื่องราวและนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง
ขั้นจบ:
ครูและนักเรียนขอบคุณกันและกัน, ขอบคุณทุกจิตนาการ

เรื่องเล่า
อังคาร
ใครครวญ ทบทวน เชื่อมโยง และเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งในธรรมชาติ
สัตว์เลี้ยงของฉัน
ขั้นเตรียม:  
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
-  Brain gym 2 นาที ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.4 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ         
ขั้นกิจกรรม
- ครูให้เล่าเรื่องพญาเหยี่ยวให้นักเรียนฟัง นกเหยี่ยวแต่ละตัวต้องทุกทรมานยิ่งอายุมากยิ่งทรมานด้วยกรงเล็บที่ยาวงุบทำให้นักเจ็บ ขนที่หนาขึ้น จะงอยปากที่งุมลงพวกนกต้องทรมานกับร่างกายของมัน มีวิธีที่ทำให้หายทรมานกว่าจะได้ชีวิตใหม่ถ้านกเหยี่ยวตัวไหนทนไม่ไหวก็จะปลิดชีวิตตัวเองโดยการบินชนหน้าผาหรือเอาเล็บที่แหลมคมของพวกมันจิกที่คอ  ส่วนนกตัวที่ที่อดทนได้จะใช้ความพยายามเอาปากที่แหลมคมเคาะกับหินจะได้จะงอยบากใหม่และเอาเล็บที่แหลมคมเคาะที่หินจนกว่าเล็บจะหลุดออกและได้เล็บใหม่ ส่วนขนที่หน้าใช้จะงอยปากดึงขนจนร่วงหมดเพื่อให้ขนเกิดใหม่ หลังจากที่ฟังเสร้จ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร
- ครูให้โจทย์นักเรียนถ้าเปรียบเทียบกับตัวเราเป็นสัตว์นักเรียนคิดว่านักเรียนเป็นสัตว์อะไร เพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น
 - ครูให้นักเรียนเขียนเล่าความรู้สึกและนำเสนอเรื่องราวของตัวเองให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง
ขั้นจบ:
ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
- เรื่องเล่า
- กระดาษ
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่า
กิจกรรมวัสดุเล่าเรื่อง
ขั้นเตรียม:
-   นักเรียนและคุณครูนั่งรวมกันเป็นวงกลม
ครูและนักเรียนทักทายสวัสดีกัน 
-  คุณครูขอให้นักเรียนนั่งทำสมาธิ  2 นาที อยู่กับลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม:
ครูนำกิ่งไม้แห้ง เศษลูกอม มาให้พี่ๆป.4 ดู  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร  รู้สึกอย่างไร นำสิ่งเหล่านี้ไปทำอะไรได้บ้าง?
ครูให้โจทย์พี่ๆป.4 ช่วยต่อเติมเศษวัสดุต่อไปนี้ให้มีความหมายและเป็นเรื่องราวเชื่อมโยงกับตัวเองพร้อมทั้งตั้งชื่อชิ้นงานและนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง
ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้พี่ๆคนละ 1 แผ่น ในระหว่างที่ส่งกระดาษพี่ๆไหว้รับของเพื่อนด้วยความน้อมน้อม
พี่ๆป.4 แต่ละคนต่อเติมภาพและตั้งชื่อชิ้นงานของตนเองพร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง
ขั้นจบ:
 ครูขอบคุณทุกความตั้งใจของทุกคน/Empower  ชื่นชมและให้กำลังใจ
กระดาษครึ่ง A4
เศษวัสดุ กิ่งไม้ เศษลูกอม ก้อนหิน หลอด

พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:
 กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม:
ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.4  ทุกคนโดยให้พี่ป.4  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.4 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.4 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.4 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.4 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.4 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
- สมาธิจดจ่อ
- เห็นคุณค่า และเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับทุกสรรพสิ่ง
สัญลักษณ์แทนตัวเอง
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- Brain Gym ท่าสุนัขจิ้งจอก งูเห่า แตะตามร่างกาย
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงสู่กิจกรรมเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนตัวเอง
- ครูให้นักเรียนลงมือวาดภาพสัญลักษณ์แทนตัวเอง
- นักเรียนอธิบายสิ่งที่ตัวเองวาด   
ขั้นจบ:
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- กระดาษ
-ดินสอวันจันทร์
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรมขั้นจบ
วันอังคาร
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรมขั้นจบ วันพุธ
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบวันพฤหัสบดี
วันศุกร์
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น