Week2

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
2
จันทร์
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
- เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว  ครุ่นคิดกับการดำเนินชีวิต เพื่อเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น
กิจกรรม  ดอกไม้กับรังปลวก
ขั้นเตรียม 
-   นักเรียนและคุณครูนั่งรวมกันเป็นวงกลม
-  คุณครูขอให้นักเรียนนั่งทำสมาธิคนละ 2 นาที โดยดูลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม
คุณครูให้พี่ๆดู ดอกปี๊บกับรังปลวก และใช้คำถามกระตุ้นการคิด
คุณครู :  พี่ๆ เห็นดอกปี๊บแล้วคิดถึงอะไรคะ ?
คุณครู :  พี่ๆ เห็นรังปลวกแล้วคิดถึงอะไรคะ ?
คุณครู :  ระหว่างรังปลวกกับดอกไม้ ถ้าให้พี่ๆเลือก พี่ๆจะเลือกสิ่งใด และสิ่งนั้นมีความหมายกับพี่ๆอย่างๆไรคะ?
ขั้นจบ
คุณครูก็จะกล่าวขอบคุณทุกความคิดและความรู้สึกของนักเรียน และนักเรียนก็กล่าวขอบคุณซึ่งกันและกัน
- ดอกปีป
- รังปลวก
- กระดาษ
อังคาร
เชื่อมโยง สร้างสรรค์ ใคร่ครวญ รู้จักตนเอง
กิจกรรม ต่อเติมภาพเลขาคณิต
ขั้นกิจกรรม:                                               
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขที่ตนเองมีความรู้สึกชอบและมีประสบการณ์เกี่ยวรูปเลขาคณิตนั้นๆ
ครูแจกกระดาษขนาด ครึ่ง A4  และให้นักเรียนใคร่ครวญถึงรูปเลขาคณิตที่ตนเองรู้สึกชื่นชอบหรือมีความเชื่อมโยงกับตัวเองมากที่สุด และเขียนรูปเลขาคณิตนั้นลงในกระดาษพร้อมทั้งเวียนให้เพื่อนๆเพิ่มเติมตกแต่งรูปเลขาคณิตให้มีความสัมพันธ์กับเรื่องราวที่ตนเองอยากอธิบาย
- ให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอแลกเปลี่ยนต่อครูและเพื่อน
ขั้นจบ:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรมรูปเลขาคณิตกับชีวิต และขอบคุณทุกเรื่องเล่าจากนักเรียน
กระดาษขนาดครึ่ง A4 ตามจำนวนนักเรียน
- เรื่องเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเลขของคุณครู

พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่า
ดนตรีดลใจ
ขั้นเตรียม: ครูขอสัญญาณความพร้อมให้นักเรียนนั่งตัวตรงหลังตรง กำหนดลมหายใจเข้าออก
ขั้นกิจกรรม: ครูมีบทเพลงมาให้นักเรียนฟัง ชื่อเพลงรุ่นประกายมาศ  หลังจากที่ฟังเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร  และนำมาปรับใช้กับตัวเองอย่างไร
- ครูให้นักเรียนเลือกคำที่อยู่ในบทเพลง เป็นคำที่มีความหมายต่อตนเองมาคนล่ะ 1 คำ
- นักเรียนแต่ละคนเลือกคำที่มีความหมายต่อตนเองมาคนล่ะ 1 คำ พร้อมกับเขียน/วาดภาพ  เรื่องราวจากคำที่นักเรียนเลือก
- นักเรียนแต่ละคนพูดคุยแลกเปลี่ยนคำที่มีความหมายต่อตนเอง
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจของทุกคน /Empower  ชื่นชมและให้กำลังใจ
เพลงรุ่นประกายมาศ
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม: ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.4  ทุกคนโดยให้พี่ป.4  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.4 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.4 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.4 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.4 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.4 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
-มีสติและใคร่ครวญด้านต่างๆของตนเอง
-มีสมาธิต่อสิ่งที่กำลังทำ
เล่าเรื่องจากภาพ
ขั้นเตรียม : ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆทุกคน ครูขอมือที่แข็งแรงจากพี่ๆกำแบ 10 ครั้ง กำหนดที่ลมหายใจของเราสัก 2-3 ครั้งและหลับตาลงเบาๆหลังจากนั้นครูให้พี่ๆลืมตาขึ้นช้าๆ
ขั้นกิจกรรม :
-ครูเล่าเรื่องภาพวาดที่นักเรียนต่อเติมรูปเลขาคณิตในวันพุธที่ผ่านมาครูแจกกระดาษ ครึ่ง A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ในระหว่าที่มอบส่งกระดาษพี่ๆรับไหว้ซึ่งกันและกันด้วยความน้อบน้อม
- ครูแจกกระดาษ ภาพวาดต่อเติมให้กับนักเรียนคนละแผ่น หลังจากนั้นครูให้พี่ๆแต่ละคนเขียนเล่าเรื่องราวจากภาพวาด
-หลังจากที่เขียนถ่ายทอดเรื่องราวเสร็จครูให้พี่ๆแต่ละคนนำเสนอบางมุมของตัวเองให้เพื่อนและครูรับฟัง
ขั้นจบ : ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและ Empower ซึ่งกันและกัน
- ภาพวาด
- กระดาษ


วันจันทร์
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม
-         คุณครูให้พี่ๆดู ดอกปี๊บกับรังปลวก และใช้คำถามกระตุ้นการคิด
-         คุณครู  พี่ๆ เห็นดอกปี๊บแล้วคิดถึงอะไรคะ ?
พี่ๆป.4 :   กลิ่นหอม  สวยงาม  ธรรมชาติ  ความอุดมสมบูรณ์ฯลฯ
-         คุณครู  พี่ๆ เห็นรังปลวกแล้วคิดถึงอะไรคะ ?
-         พี่ๆป.4 :   อาหารปลาดุ๊ก  ที่อยู่อาศัย  ดิน  บ้าน ฯลฯ
-         คุณครู  ระหว่างรังปลวกกับดอกไม้ ถ้าให้พี่ๆเลือก พี่ๆจะเลือกสิ่งใด และสิ่งนั้นมีความหมายกับพี่ๆอย่างๆไรคะ?
พี่น้ำอ้อย  หนูเลือกรังปลวก เพราะว่ารังปลวกเปรียบเหมือนเรา ที่เวลาโตขึ้น จะได้ไปดูแลพ่อแม่และให้พ่อแม่พึงพาค่ะ
พี่ธาม  ผมเลือกรังปลวก เพราะจะได้ช่วยกันทำงานเหมือนปลวก
พี่กุ๊ก  หนูเลือกรังปลวก เพราะ รังปลวกก็เหมือนที่อยู่ของปลวก คอยเป็นที่พักพิงของปลวก หนูก็คอยช่วยเหลือเพื่อนและบางครั้งเพื่อนก็ช่วยเหลือหนู
พี่น้ำมนต์ :หนูเลือกดอกไม้ เพราะ คนว่าคนเราก็มีเกิด แก่ เจ็บ ตายค่ะ พ่อบอกว่าคนเราก็เหมือนกับต้นไม้ ที่เป็นต้นเล็ก ต่อมาก็เป็นดอก ผล  เหมือนคนที่มีลูก มีครอบครัว และดอกไม้อีกไม่นานก็จะเหี่ยวและตกลงมา
พี่แป้ง:หนูเลือกดอกไม้ เพราะดอกไม้ ตอนที่อยู่บนต้น ก็เหมือนเป็นเราตอนเด็ก พอดอกไม้ร่วงหล่นลงมา ก็เหมือนกับตอนที่เราแก่ พอดอกไม้สลาย เหมือนกับเราก็จะตาย
ฯลฯ

ขั้นจบ

วันอังคาร
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ

วันพุธ
ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบวันพฤหัสบดี
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
 


ขั้นจบ


วันศุกร์
ขั้นเตรียม: ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.4 โดยการนั่งตัวตรง กลับมาอยู่กับตัวเอง ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสัก  1- 2 นาที

ขั้นกิจกรรมขั้นจบ : ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของพี่ๆป.4  ทุกคน และขอบคุณซึ่งกันและกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น