Week4

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
4
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ใบไม้ l ตัวเรา
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
-  Brain gym  2 ท่า  ท่าแตะพื้นแบ  ท่าแตะพื้นกำ
ขั้นกิจกรรม :
ครูให้นักเรียนเดินสำรวจหาใบไม้มา 2  ใบ(ใบสดและใบแห้ง)
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- เห็นอะไร / ทำอะไรได้บ้าง/ รู้สึกอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าใบไม้ 2 ใบ แตกต่างกันอย่างไร
- ครูให้นักเรียนเลือกใบไม้มา 1 ใบ และตกแต่งใบไม้ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดใบไม้ที่นักเรียนเลือกมาเชื่อมโยงกับตัวเราอย่างไร
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนล่ะ 1 แผ่นให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดเรื่องราว
- นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเอง
ขั้นจบ:
ขอบคุณกันและกัน, ขอบคุณทุกจิตนาการ

- ใบไม้
- กระดาษ
- ปากกา
อังคาร
ฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชุดคำศัพท์
บัตรคำ
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
กลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ ใคร่ครวญ
กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (ก้อนหิน,กอหญ้า   ขนมจีบ,ตัวเอล)
ขั้นกิจกรรม
- ครูนำบัตรคำมาให้พี่ๆคนละ 1 แผ่น  ครูตั้งคำถามต่อนักเรียน เช่น เห็นอะไร นักเรียนคิดว่าชุดคำศัพท์นี้เกี่ยวข้องกับอะไร และคำไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและเกี่ยวข้องอย่างไร
- ครูเชิญชวนนักเรียนแต่งนิทานจากจินตนาการ โดยเลือกคำศัพท์จากชุดคำศัพท์
- ครูให้นักเรียนเล่านิทานจากบัตรคำต่อกันที่เป็นนิทาน 1 เรื่อ
 ขั้นจบ:
แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
- ครู Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
ครูและนักเรียนขอบคุณกันและกัน

บัตรคำ
พุธ
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่า
ดนตรีดลใจ
ขั้นเตรียม:
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูให้นักเรียนกำหนดลมหายใจ เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่บทเพลง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูมีบทเพลงมาให้นักเรียนช่วยกันร้อง หลังจากที่ร้องเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร  และนำมาปรับใช้กับตัวเองอย่างไร
ขั้นจบ:
ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
กีต้าร์
เนื้อเพลง
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม: ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.4  ทุกคนโดยให้พี่ป.4  โดยการยืนตัวตรงและเริ่มทำโยคะ เริ่มจากท่ายืน (ท่าไหว้พระอาทิตย์  ท่าภูเขา  ท่าต้นไม้ ท่าเก้าอี้  )
- ท่านั่ง (ท่าผีเสื้อ  ท่าเต่า ท่าหงส์ ) ท่านอน
- ท่านอน(ท่าจระเข้  ท่างูใหญ่ ท่าคันธนู  ท่าตั๊กแตน  ท่าปลาดาว)
ในระหว่างนอนเป็นพี่ปลาดาว พี่ปลาดาวจะนอนเหยียดแขน เหยียดขาเป็นพี่ปลาดาวที่น่ารัก เป็นพี่ปลาดาวที่ยอดเยี่ยม พี่ปลาดาวป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก 2 3 ลมหายใจ( พี่ปลาดาวป.4 ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที)  ครูขอบคุณคนที่น่ารัก คนที่รู้เวลา ครูนับ1-3 ให้พี่ปลาดาวป.4 ลุกขึ้นนั่งเป็นพี่ป.4 ที่ยอดเยี่ยม เป็นพี่ป.4 ที่รู้เวลา เป็นพี่ป.4 ที่น่ารัก ครูนับ พี่ๆบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม นับ 2 เราเป็นคนที่รู้เวลา นับ 3 เราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่น่ารักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆก็รักพี่ๆและเราก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเพื่อนๆเช่นกัน
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
บทเพลง
ศุกร์
-จินตนาการและสร้างสรรค์
-ใคร่ครวญความเชื่อมโยงต่อสิ่งที่ทำกับตนเอง
-มีสติจดจ่อต่อสิ่งที่ทำ
ความจริงหัวกลับ
ขั้นเตรียม :
ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ๆป.4 โดยการนั่งตัวตรง 2 -3  นาที แล้วให้พี่ป.4 ค่อยๆหลับตาลงช้าๆกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา  2 -3  นาที จากนั้นให้พี่ๆค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ
ขั้นกิจกรรม :
-ครูให้นักเรียนดูภาพลายเส้นที่วาดเพียงครึ่งเดียว
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดเห็นอะไร / ทำอะไรได้บ้าง/ รู้สึกอย่างไร
-ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่สังเกตเห็น
-ครูแจกภาพให้นักเรียนแต่ละคน
-นักเรียนวาดภาพต่อเติมให้สมบูรณ์ตามจินตนาการ
-นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อภาพที่เกิดขึ้น
ขั้นจบ :
ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
ภาพที่ไม่สมบูรณ์





































































































































วันจันทร์

ขั้นเตีรยม







ขั้นกิจกรรม



















ขั้นจบ




ครูให้นักเรียนเลือกเก็บใบไม้ 2 ใบตามที่สนใจ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดทำไมถึงเลือก 2 ใบนี้  ใบไม้ 2 ใบแตกต่างกันอย่างไร
พี่ธาม: ใบมีขนาดต่างกันครับ
พี่มิกซ์: ใบใช้พัดให้เราเย็นได้ค่ะ
พี่น้ำอ้อย: รูปร่างต่างกัน
พี่น้ำมนต์: ใบไม้แห้งกับใบสดค่ะหนูคิดว่าใบไม้สดที่หนูเด็ดมาเขาอาจจะเจ็บเหมือนเราก็ได้ค่ะ
- ครูให้นักเรียนเลือกใบไม้ 1 ใบ จัดตกแต่ง
- ครูให้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่านักเรียนเหมือนใบไม้ใบไหนเพราะเหตุใด นักเรียนวาดภาพและเขียนเชือมโยงใบไม้กับตัวเรา
พี่มิ้น: ใบมะขามเพราะเราก็แตกกิ่งก้านความรู้เหมอนใบมะขาว
พี่หอม: ใบแห้งค่ะซักวันหนึ่งเราก็ล่วงหล่นเหมือนใบไม้แห้ง
พีอั้ม: ใบโพธิ์ให้ความร่มเงาแก่เรา



วันอังคาร
ขั้นเตีรยม


ขั้นกิจกรรม






ขั้นจบ



วันพุธ
ขั้นเตีรยม





ขั้นกิจกรรม






ขั้นจบ




วันพฤหัสบดี























วันศุกร์ : กิจกรรมการแสดงละครศานติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น